22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπευτών

7 Δεκεμβρίου – 9 Δεκεμβρίου 2012

Ολυμπιακά ακίνητα Αμαρουσίου