26ο Διεθνές Συνέδριο Ενδοφακών

1 Μαρτίου – 4 Μαρτίου 2012

Athens Hilton Hotel