21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπευτών

25 Νοεμβρίου – 27 Νοεμβρίου 2011

Ολυμπιακά ακίνητα Αμαρουσίου