Θεόφιλος Γ. Γεωργακάκος
  • Greek
  • English
Equipment
Advertisement
Newsletter


Subscribe to our Newsletter, to receive our company news!


Hits Counter
     
  K10 K10    
       
  Seat with plexiglas and nickel frame    
       
  Product Details    
     
 

     
  K11 K11    
       
  Plastic seat with frame nickel & reading desk    
       
  Product Details    
     
 

     
  K12 K12    
       
  Plastic seat with frame nickel & reading desk    
       
  Product Details    
     
 

     
  K13 K13    
       
  Plastic seat with frame nickel    
       
  Product Details    
     
 

     
  K7 K7    
       
  Plastic seat with frame nickel    
       
  Product Details    
     
 


By Provoli Graphic Arts